Praktyczny poradnik archiwizacji dokumentów03.07.2024

Praktyczny poradnik - archiwizacja dokumentów

Archiwizacja dokumentów stanowi nie tylko obowiązek prawny, ale również kluczowy element sprawnego funkcjonowania każdej firmy. Dobrze zorganizowana dokumentacja nie tylko ułatwia codzienną pracę, ale także znacząco zwiększa efektywność operacyjną oraz redukuje ryzyko utraty istotnych informacji.

W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie ilość generowanych dokumentów stale rośnie, skuteczne zarządzanie nimi jest nieodzownym elementem strategii zarządzania informacjami. W ninejszym artykule omówimy podstawowe, ale nie zawsze oczywiste rozwiązania, wspierające archiwizację dokumentów. Przedstawiamy sposoby na oznaczanie opakowań zbiorczych, ich opisywanie czy oznaczanie, aby każdy bez potrzeby pytania i poświęcania dużej ilości czasu, mógł odnaleźć archiwalny dokument.

Oznaczanie dokumentów, segregatorów czy teczek

Każdy dokument powinien być starannie oznaczony przed umieszczeniem w pudełku archiwizacyjnym. To kluczowy krok w procesie skutecznej archiwizacji, który zapewnia nie tylko porządek, ale również łatwość w zarządzaniu dokumentacją. Etykietowanie dokumentów pozwala na szybkie ich identyfikowanie i odnajdywanie w razie potrzeby. Rekomendowane informacje do umieszczenia na etykiecie to:

 • Nazwa dokumentu: Krótka, ale opisowa nazwa dokumentu, która jednoznacznie określa jego zawartość (np. "Faktury VAT 2023", "Umowa najmu lokalowego").
 • Data: Data utworzenia dokumentu lub okres, do którego dokument się odnosi, co ułatwia jego kontekstualizację w czasie.
 • Numeracja: Numer dokumentu w systemie ewidencyjnym firmy, jeśli taki system jest stosowany, co umożliwia szybkie odnalezienie w systemie elektronicznym lub papierowym.
 • Termin przechowywania: Informacja o planowanym czasie przechowywania dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wewnętrzną polityką firmy, co jest istotne dla zarządzania cyklem życia dokumentu i jego ewentualnego zniszczenia po upływie okresu przechowywania.

 

 Katalogowanie pudeł archiwizacyjnych

Aby ułatwić późniejsze wyszukiwanie i dostęp do dokumentów, niezbędne jest konsekwentne katalogowanie pudeł archiwizacyjnych. Jest to kluczowy element skutecznej archiwizacji, który pozwala na zachowanie porządku i efektywność zarządzania dokumentacją. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak skutecznie katalogować pudełka archiwizacyjne:

 • Numeracja i identyfikacja: Każde pudełko powinno mieć unikalny numer lub kod identyfikacyjny. Numeracja powinna być zgodna z systemem ewidencyjnym firmowym.
 • Spis treści: Stworzenie spisu treści lub inwentarza zawartości każdego pudełka archiwizacyjnego ułatwia szybkie odnajdywanie potrzebnych dokumentów.
 • Systematyczność: Utrzymywanie porządku w katalogowaniu, np. alfabetyczne lub tematyczne grupowanie pudełek, ułatwia zarządzanie dokumentacją.
 • Etykietowanie pudeł archiwizacyjnych: Każde pudełko powinno być wyraźnie oznaczone etykietą zawierającą informacje identyfikacyjne, takie jak nazwa kategorii dokumentów, numer pudełka, zakres dat oraz ewentualne dodatkowe informacje ułatwiające identyfikację zawartości.

 

 

 

 

Organizacja fizyczna pudeł archiwizacyjnych

 

 

Organizacja fizyczna pudeł archiwizacyjnych jest kluczowym elementem skutecznej

archiwizacji dokumentów. Dobrze zorganizowane archiwum nie tylko ułatwia dostęp do przechowywanych dokumentów, ale również chroni je przed uszkodzeniami i czynnikami zewnętrznymi. Odpowiednie przechowywanie pudeł archiwizacyjnych pozwala na zachowanie porządku, a także na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą w efektywnym zarządzaniu fizycznym archiwum.

 • System regałowy: Wykorzystanie regałów lub szaf archiwalnych do przechowywania pudełek archiwizacyjnych zapewnia porządek i minimalizuje ryzyko uszkodzeń.
 • Oznaczenie lokalizacji: Każde pudełko powinno być umieszczone na regale zgodnie z ustalonym systemem lokalizacji, co ułatwia jego szybkie odnalezienie. Jeżeli jest taka możliwość, umieść te informacje w systemie elektronicznym.
 • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: Zapewnienie odpowiedniej ochrony przed wilgocią, światłem i temperaturą, aby dokumenty nie uległy zniszczeniu. Warto stosować także materiały bezkwasowe, które nieodbarwią dokumentów.
 • Etykietowanie pudeł archiwizacyjnych: Każde pudełko powinno być wyraźnie oznaczone etykietą zawierającą informacje identyfikacyjne, takie jak nazwa kategorii dokumentów, numer pudełka, zakres dat oraz ewentualne dodatkowe informacje ułatwiające identyfikację zawartości.
 • Ergonomia i bezpieczeństwo: Przy organizacji fizycznej pudeł archiwizacyjnych warto również zwrócić uwagę na ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Pudełka z dokumentami, do których dostęp jest najczęstszy, powinny być umieszczone na wysokości łatwo dostępnej, bez konieczności sięgania na najwyższe półki lub schylania się do najniższych. Cięższe pudełka powinny być przechowywane na dolnych półkach, aby zapobiec ryzyku upadku i uszkodzeń.

 

 

 

 

Przechowywanie i dostęp do dokumentów

Zarządzanie dokumentacją archiwalną wymaga nie tylko odpowiedniego przechowywania dokumentów, ale również zapewnienia łatwego dostępu do nich przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie archiwami polega na stworzeniu systemu, który umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych dokumentów, a jednocześnie chroni je przed nieautoryzowanym dostępem i utratą danych. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych aspektów, które warto uwzględnić w procesie przechowywania i zarządzania dostępem do dokumentów archiwalnych.

 • Polityka dostępu: Ustalenie jasnych procedur dostępu do archiwów jest kluczowe, aby zapewnić, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do przechowywanych dokumentów. Warto zdefiniować, kto i na jakich zasadach może korzystać z archiwum, a także jakie są procedury związane z wypożyczaniem i zwrotem dokumentów.
 • Aktualizacja: Regularna aktualizacja spisów treści pudeł archiwizacyjnych oraz systemu ewidencyjnego dokumentów jest niezbędna, aby zapewnić dokładność i aktualność danych w archiwum. Spisy treści powinny być systematycznie przeglądane i aktualizowane w miarę dodawania nowych dokumentów lub usuwania przestarzałych.
 • Bezpieczeństwo cyfrowe: W dobie cyfryzacji, tworzenie kopii zapasowych elektronicznych dokumentów jest nieodzownym elementem zarządzania dokumentacją archiwalną. Regularne tworzenie kopii zapasowych minimalizuje ryzyko utraty danych w wyniku awarii sprzętu, błędów ludzkich czy cyberataków. 

 

Podsumowanie

Efektywna archiwizacja dokumentów, zwłaszcza faktur i innych ważnych dokumentów, wymaga staranności i systematyczności w oznaczaniu, katalogowaniu oraz przechowywaniu. Stosowanie powyższych wskazówek pomoże firmie w utrzymaniu porządku, zwiększeniu efektywności operacyjnej oraz minimalizacji ryzyka utraty ważnych informacji. Inwestycja czasu i uwagi w organizację archiwizacji przyniesie wymierne korzyści w długoterminowej perspektywie.ZOBACZ NASZE ARTYKUŁY I MATERIAŁY ARCHIWIZACYJNE


Archiwizacja dokumentów - artykuły i materiały archiwizacyjne